Podvodní rugby PF České Budějovice

Kontakt

Název: Podvodní ragby PF České Budějovice

Sídlo: Roudenská 47/1, 370 01 České Budějovice
IČ: 712 322 06
Bankovní účet: 561164339/0800

Statutár/předseda klubu: Stanislav Pazderník
Členové výboru: Tomáš Rys, Jiří Kalkuš

KATEGORIE MUŽI:

Kapitán družstva: Marek Bílek
Pokladník družstva: Milan Valenta

KATEGORIE JUNIOŘI:

Email (junioři): uwrugby_cb@googlegroups.com
Kapitán družstva: Petr Štěpán

Kontaktní e-mail:  uwrugby_cb@googlegroups.com


© 2010 - Podvodní rugby PF České Budějovice